QR Code

Viện Hành chính điều chỉnh chức vụ công việc của 7 bộ trưởng

2018-07-12
  • Công bố danh sách cải tổ nội các

    Công bố danh sách cải tổ nội các

    Thủ tướng Lại Thanh Đức công bố danh sách cải tổ nội các (Ảnh/PV Rti)

Ngày 12-7 Thủ tướng Lại Thanh Đức đích thân mở buổi họp báo xác nhận tin đồn về việc cải tổ nội các chính phủ, ông Lại Thanh Đức cho biết, các vị bộ trưởng đương nhiệm gồm có Bộ trưởng Bộ Nội chính Diệp Tuấn Vinh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Hạ Trần Đán và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hứa Ngu Triết trước đó lần lượt bày tỏ họ có ý muốn rời khỏi đội ngũ nội các, cộng thêm vào thời điểm này sự cầm quyền của Tổng thống Thái Anh Văn đã tiến tới giai đoạn thứ hai, trọng tâm nhiệm vụ của đội ngũ nội các sẽ từ việc quy hoạch để chuyển sang công tác thi hành thực tế, để phối hợp bước nhịp nhu cầu trong giai đoạn thứ hai, trải qua một tháng lên kế hoạch, lần nay chính thức thúc đẩy công tác cải tổ nội các.

 

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết: “Trong giai đoạn 1, cảm ơn sự nỗ lực chung sức của tất cả thành viên nội các, tất cả công trình xây dựng, cải cách và quy hoạch đều lần lượttrót lọt cùng một lúc, bây giờ sắp sửa tiến tới giai đoạn thứ hai, hướng trọng tâm vào việc thi hành thực tế các phương án và kế hoạch, do đó lần này điều chỉnh nội các là để đáp ứng đúng theo nhu cầu nhiệm vụ của đội ngũ, mà không phải phủ định khả năng của các thành viên nội các.”

 

Thủ tướng Lại Thanh Đức công bố danh sách của 7 bộ trưởng mới, trong đó chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã bỏ trống từ lâu sẽ do ông Diệp Tuấn Vinh đảm nhận, Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng thuyên chuyển chức vụ làm Bộ trưởng Bộ Nội chính, Ủy viên Lập pháp Đảng Dân Tiến Kolas Yotaka đảm nhận Người phát ngôn Viện Hành chính. Nguyên Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Khưu Thái Tam từ chức, nguyên Cục trưởng Cục Điều tra Thái Thanh Tường được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Pháp vụ.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông đương nhiệm Hà Trần Đán sẽ do ông Ngô Hoành Mưu, Chủ tịch Công ty Cảng vụ Đài Loan đảm nhận; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hứa Ngu Triết từ chức và bổ nhiệm Thứ trưởng hành chính Tô Kiến Vinh đảm nhận; Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố Cung Lâm Chính Nghi từ chức do Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Văn hóa Trần Kỳ Nam đảm nhiệm.

 

Ngoài ra, Viện Hành chính cũng tuyên bố Giám đốc Sở Thể dục thể thao thuộc Bộ Giáo dục do Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc lập Giáo dục Cao Tuấn Hùng nhậm chức, Giám đốc Sở Lương thực Nông nghiệp của Ủy ban Nông nghiệp do Trưởng thư ký đương nhiệm Hồ Trung Nhất đảm nhận.

       

                                                            Minh Hà