QR Code

Giả mạo dữ liệu văcxin cúm mùa, uỷ viên Viện giám sát: Đến 90% Phòng Y tế có số liệu khác thường

2018-08-10
  • Uỷ viên Viện giám sát Trương Vũ Tu

    Uỷ viên Viện giám sát Trương Vũ Tu

    Uỷ viên Viện giám sát Trương Vũ Tu

    Phòng Y tế khu vực Tam Trùng bộc phát sự vụ làm giả dữ liệu văcxin cúm mùa, Viện giám sát đã thông qua đề án yêu cầu chính quyền thành phố Tân Bắc, Cục Y tế chính quyền thành phố Tân Bắc, Phòng Y tế Tam Trùng và Sở kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh chỉnh sửa sai lầm, đối với các hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như giả mạo dữ liệu, bao che…Viện giám sát sẽ gửi công hàm yêu cầu Bộ Pháp vụ đốc thúc Sở kiểm sát địa phương xử lý theo luật.

 

    Sáng ngày 10/8 uỷ viên Viện giám sát đã mở cuộc họp báo cho biết, không chỉ riêng Phòng y tế Tam Trùng xảy ra vụ việc giả mạo mà có đến 90% Phòng y tế trên toàn Đài Loan đều có hiện tượng khác thường về dữ liệu, thế nhưng cho đến nay Sở kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh vẫn không xác định được Phòng Y tế nào có vấn đề, uỷ viên Viện giám sát yêu cầu Bộ Y tế và Phúc lợi phải nhanh chóng kiểm điểm và cải thiện, không thể dùng phương thức đánh giá qua loa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành y tế công cộng và sức khoẻ người dân.

 

    Uỷ viên Viện giám sát Trương Vũ Tu nói: “Hiện nay Sở kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh vẫn không thể cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi cứ hỏi họ cuối cùng còn Phòng Y tế của huyện thị nào nữa, đến nay họ vẫn không dám cung cấp thông tin.”

 

    Tại sao Phòng Y tế không báo cáo đúng, lại giả mạo báo số người tiêm chích văcxin nhiều hơn thực tế? Viện giám sát chỉ ra, từ năm 2016 Bộ Y tế và Phúc lợi đã bắt đầu mở rộng đối tượng tiêm chích văcxin phòng ngừa dịch cúm mùa miễn phí, từ 3 triệu liều tăng lên thành 6 triệu liều văcxin, thế nhưng không cân nhắc đến vấn đề không đủ nhân lực tại Phòng Y tế địa phương, kế đó mỗi lần đánh giá tiên tiến lại dựa vào tiêu chuẩn thành tích để bình chọn, điều này khiến cho các Phòng Y tế chỉ còn có cách giả mạo số liệu để đạt được mục tiêu.

 

    Cuối năm lại diễn ra cuộc bầu cử chọn lãnh đạo địa phương, ngay thời điểm này lại đưa ra đề nghị chỉnh sửa sai lầm, khiến mọi người nghĩ ngay là có liên quan đến bầu cử, uỷ viên Viện giám sát cho biết, tháng 10 năm nay lại bắt đầu phát động phong trào tiêm chích văcxin cúm mùa, do đó cần phải công khai cho mọi người cùng biết, tránh việc giả mạo tiếp tục nhân rộng.

 

Bích Ngân