QR Code
Chương trình
Công nghệ và cuộc sống (Th.Năm) (a)

Hàng tuần giới thiệu về 3Ctình hình phát triển Ngành công nghệ thông tin của Đài Loan và quốc tế, để nắm bắt những thông tin số, nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ. Chẳng hạn như sản phẩm 3C thịnh hành nhất, thông tin khoa học công nghệ, kiến thức mới khoa học công nghệ, công nghệ và nhân văn, công nghệ và xã hội, v.v...

Phát thanh viên