QR Code
Chương trình
Giới thiệu các món ăn (Th.Hai) (b)

Giới thiệu ẩm thực Trung Hoa, hoặc các món ăn đặc sắc của Đài Loan và Việt Nam, bạn nghe đài chia sẻ tài nấu nướng của mình trong chương trình với các bạn khác.

Phát thanh viên