QR Code
Chương trình
Cùng nhau vui sống (Th.Hai) (a)

Thông tin về quan niệm sống vui sống khỏe, vui sống mỗi ngày, sống dưỡng sinh, sống lạc quan, bao dung, thực hiện nếp sống qua tiêu dùng và ăn, mặc, ở, đi lại. Học tập yêu bản thân, yêu sức khỏe, yêu trái đất.

Phát thanh viên